Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Gammel Mønt                          
 
 

Gammel Mønt 41

 

 

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1730-1734

169, Købmager Kvarter

1959

ukendt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Dette hjørnehus i bindingsværk blev opført i perioden 1730-1734 for øltapper Andreas Fussing. Huset har "undgået" etageforhøjelser og står derfor som et godt billede på et originalt ildebrandshus. Det står med kælder samt to etager og har 10 fag mod Gammel Mønt samt fem fag mod Møntergade. Arkitekten Karsten Rønnow (f.1932) forestod i 1981-82 en restaurering af huset, hvor bindingsværket igen blev synligt efter facaderne havde været overpudsede (formentlig siden 1937). Restaureringen af ejendommen blev i 1985 præmieret af Københavns kommune.

 

 

Foto fra august 2007

 

 

En fire fag bred gavlkvist med en luge ses mod Gammel Mønt

Foto fra august 2007

 

 

Foto fra august 2007

 

 

Foto fra august 2007

 

 

En to fag, bred gavlkvist mod Møntergade

Foto fra august 2007

 

 

Hyggeligt ser det ud med kælderluger rundt om huset

Foto fra maj 2006

 

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1979 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 29).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 273).

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 63-64).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2015