Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Kongens Nytorv                          
 
 

Kongens Nytorv 4

 

Den Franske Ambassade / Det Thottske Palæ / Niels Juels Palæ

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1683-1686

368, Sankt Annæ Øster Kvarter

nej

Lambert van Haven m.fl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Søhelten og admiralen, Niels Juel (1629-1697), lod i 1683-1686 Lambert van Haven (1630-1695) opføre dette fornemme palæ, der dengang var vinkelbygget til Bredgade og med hovedfløj i barok til Kongens Nytorv. Senere lod Ulrik Christian Gyldenløve (1638-1704) bygge den anden (nordre) sidefløj i perioden 1699-1703. Ved baron Otto Thotts køb af palæet i 1760, lod denne arkitekten Nicolas-Henri Jardin (1720-1799) ombygge den udvendige del palæet og derfra stammer den store trekantsfronton, der afløste en bredkvist. Indvendigt var der få år tidligere foretaget en ombygning, som blev forestået af den franske arkitekt Christophe Jacob Vallois, men i det hele taget skyldes det Jardin, at palæet har fået sit nuværende udseende. Sandstensguirlanderne under førstesalens vinduer samt balustraden med vaser og statuer stammer fra samme tid.

 

 

 

Beboere

Søhelten Niels Juel (1629-1697) gjorde sig danmarkshistorisk bemærket, idet han ved slaget i Køge Bugt den 1.juli 1677 uden at miste ét eneste skib overmandede en overtallig svensk flåde. Hans formue var skabt af gaver fra kongen (bl.a. Tåsinge med Valdemars Slot) og kunne som søhelt og kongeligt begunstiget opføre dette pompøse palæ. Han flyttede ind i 1686 og døde her i palæet 1697.

 

 

Enken efter Niels Juel solgte herefter palæet til Sophie Amalie Moth (1654-1719), der kun 16 år gammel blev elskerinde med Christian V (1646-1699). Forholdet varede til kongens død, og sammen fik de børn; alle med efternavnet Gyldenløve. Hun fik Samsø foræret og fik i 1677 titlen som Grevinde af Samsø. Sophie Moth døde ugift men efterkommere af hende havde palæet i eje til 1754.

 

 

Komtesse Anna Sophie Schack (f. Rantzau; 1689-1760) købte i 1754 palæet af grev Frederik-Christian Danneskjold-Samsøe (1722-1778). Hun ejede det til sin død og jævnfør hendes testamente, blev palæet i solgt på auktion og erhvervet af baron Otto Thott.

 

 

I den første vejviser fra 1770 ses baronen Otto Thott (1703-1785) opført, men flyttede ind i palæet flere år tidligere. Han boede her til sin død i 1785, hvorefter hans efterslægt ejede det til 1930, og solgte palæet til den franske stat. Thott havde ved sin død en bogsamling på omtrent 138.000 bind, der bl.a. stod i en af ham bag palæet opført bygning. Hvorvidt denne bygning stadig står, foreligger der endnu ingen oplysninger om (pr. 27.juni 2013).

 

 

Fra 1870 og til sin død var kammerherre og viceadmiral Steen Andersen Bille (1797-1883) beboer her i palæet.

    

Steen Andersen Bille  

 

 

Fra 1895 til 1900 boede politikeren, lensbaron Tage Reedtz-Thott (1839-1923) her i palæet.      

    

Tage Reedtz-Thott    

 

 

 

Virksomheder                    

Forskellige ambassader har haft til huse her fra 1910 til senest 1930.

 

Den franske ambassade har her haft til huse siden 1930.

 

 

Kongens Nytorv med Reedts-Thotts Palais

 Postkort nr. 173 udgivet af Alex. Vincent´s Kunstforlag - ca.1915

 

 

Kongens Nytorv - Palæet var dengang kendt som Thotts Palæ

Postkort nr.120 udgivet af Frits Benzen - ca.1910

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks arkitektur - byens huse - byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Danmarks Bygningskunst - fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003  SE WEBUDGAVEN HER 

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

København før og nu - og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7). 

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Ny-København - byvandringer. Anker. Nyboder Boghandel. 1984.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2013