Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Sankt Annæ Plads                          
 
 

Sankt Annæ Plads 11

 

 

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1801

112, Sankt Annæ Øster Kvarter

1918

J. H. Rawert

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Forhuset opførtes 1801 med J. H. Rawert (1751-1823) som arkitekt. Bemærk i øvrigt at bortset fra et ekstra fag samt en kvist over seks fag - som er en senere tilbygning - er nr.5 og 11 faktisk identiske!

 

Foto fra marts 2010

 

 

Foto fra marts 2010

 

 

Foto fra marts 2010

 

 

Foto fra marts 2010

 

 

Sidehuset er fra 1801 foreligger der ikke yderligere oplysninger om dette (pr. 2.november 2014).

 

Baghuset er fra 1801  foreligger der ikke yderligere oplysninger om dette (pr. 2.november 2014).

 

 

 

Beboere

Professor og Stadsconducteur J. H. Rawert (1751-1823) fik i 1801 opført dette hus til sig selv, men boede her kun i 1805.

 

 

Agenten og rigmanden Erich Erichsen (1752-1837) flyttede hertil efter sin fallit i 1831 og boede her til sin død i 1837. Som både privatbolig og firmadomicil ledede Erichsen sit rederi fra palæet på Holmens Kanal 2 - Erichsens Palæ - som han fik opført 1799. Trods statsbankerotten i 1813 samt den generelle afmatning i Danmark efter Napoleonskrigene lykkedes det alligevel for ham, at holde skindet på næsen. Storheden fik dog en ende, da han optog sin bror som partner og fra 1816 dennes sønner. De levede et ødselt liv og det blev virksomhedens ruin og i 1831 måtte rederiet gå i betalingsstandsning. Erichsen måtte afhænde sin smukke ejendom og fuldstændigt ruineret flyttede han her til Sankt Annæ Plads 11, hvor han døde i 1837. I 1888 blev palæet overtaget af Kjøbenhavns Handelsbank.

    

Erich Erichsen     

 

 

Af vejviserne fremgår det at Greve, Kammerherre, Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, greve Carl von Moltke (1798-1866), her havde sin bolig i årene 1839-1844. Herfra flyttede han så hen i nr.15.

    

Carl von Moltke     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014