Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Ved Stranden                          
 
 

                                                                      Ved Stranden 14 / Admiralgade 24

 

Gustmeyers Gård

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1796-1797

154, Øster Kvarter

1918

Johan Martin Quist

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Gustmeyers Gård dækker over adresserne Ved Stranden 14 og Admiralgade 24:

Ved Stranden 14 består af forhuset og sidehus og blev af murermester J. M. Quist (1755-1818), opført med kælder og i tre etager i årene 1796-1797 for storkøbmanden, konsul Frederik Ludolf Gustmeyer. I gården er en bygning i en etage, som blev bygget samtidig med forhus og sidehus. 

 

 

Ved Stranden 14 kendes også som Gustmeyers Gård opførtes 1796-1797 med kælder og tre etager samt en mezzaninetage. Facaden er refendfuget i kælder- og stueetagen, mens den øvrige facade er glatpudset. Fra første sal til tagetagen

 

De tre midterfag er tilbagetrukket og foran ses de to joniske søjler

Foto fra august 2006

 

 

Foto fra februar 2007

 

 

Gustmeyers Gård set fra Christiansborg

Foto fra april 2009

 

 

Bag Gustmeyers Gård ses et ni fag langt sidehus 1796-1797 med kælder og tre etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 1.januar 2015).

 

 

I gården er en enetages bygning. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om bygningen (pr. 1.januar 2015).

 

 

 

Forhuset til Admiralgade blev opført som pakhus for Gustmeyer i årene 1796-1797, men blev ombygget i 1841 ved en forhøjelse af anden, tredje og fjerde etage for silke- og klædehandleren A. Anetter.

 

Foto fra august 2006

 

 

Foto fra august 2007

 

 

Det flotte indgangsparti til Admiralgade 24

Foto fra august 2007

 

 

Foto fra august 2007

 

 

Hele matriklen blev for konsulentfirmaet McKinsey & Company Inc. restaureret i 1985-1986 af kongelig bygningsinspektør David Bretton-Meyer (f.1937). Københavns Kommune præmierede arbejdet i 1987. I dag ejes ejendommen af ATP.

 

 

Beboere

Politikeren og erhvervsmanden David B. Adler (1826-1876) boede i Ved Stranden 14 i årene 1873-1876 og var da tillige hele ejendommens ejer.

 

    

D. B. Adler        

 

 

David B. Adlers datter Hanna Adler (1859-1947) var i 1892 var sammen med Kirstine Meyer (1861-1941) de to første kvinder i Danmark, som tog en magistergrad i fysik. Hanna Adler var i 1893 initiativtager til Hanna Adlers Fællesskole; den første skole i Danmark skabt for både piger og drenge for, at skulle fremme en naturlig omgangsform mellem kønnene! Ideen om at piger og drenge skulle undervises sammen blev praktiseret i alle fag; en ide hun fostrede fra en rejse i USA. Skolen, som lå på Sortedams Dosseringen, indførte fra starten en klassekvotient på max.22 elever og lektioner på 30 minutter. I 1918 solgte Hanna Adler skolen til Københavns kommune, men betinget af at hendes ideer skulle videreføres. Denne betingelse blev opfyldt idet hun selv fortsatte som leder af skolen til 1929. At hun var særdeles respekteret vidner løsladelsen af hende under jødeinterneringen i 1943, da omtrent 400 tidligere elever underskrev kravet om hendes løsladelse, hvilket gjorde at hun frit kunne færdes i København. Hendes nevø - den senere verdensberømte atomfysiker Niels Bohr (1885-1962) - blev født her i nr.14 i 1885.

    

Hanna Adler         

 

 

En anden af David Adlers døtre, Ellen (1860-1930), blev i 1881 borgerligt viet med lægen og fysiologen, professor ChristianBohr (1855-1911). Sammen fik de den senere Nobelpristager, fysikeren Niels Bohr (1885-1962) og matematikeren Harald Bohr (1887-1951), der begge fødtes her i nr.14.

Billedtekst: Mindepladen for Niels Bohr.

 

 

Fra 1867 til 1870 boede officeren og politikeren V. R. Raasløff (1815-1883) i nr.14.                                       

    

V. R. Raasløff       

 

 

Embedsmanden og politikeren L. N. von Scheele (1796-1874) havde sin bolig i Ved Stranden 14 fra 1868 til 1873 og flyttede herfra til adressen Ny Kongensgade 14, hvor en ejendom fra 1934 nu står. Scheele var udenrigsminister 1856-1857 i C. G. Andræs regering.

    

L. N. Scheele        

 

 

Kunstmaleren Otto Bache (1839-1927) ses i vejviserne som boende her i årene 1873-1874. Allerede som 10-årig blev han - med Vilhelm Marstrand som lærer - optaget som elev på Kunstakademiet. Otto Bache vandt akademiets sølvmedaljer i 1856 og 1857 og med påskønnelse fra mange sider blev han gennem årene karakteriseret, som en af de mest fremragende dyremalere i tiden. For et rejsestipendium tog han i 1866 til Paris og i 1867 videre til Firenze, Rom, Napoli og Pompeji, hvorfra han vendte hjem i foråret 1868. Han udviklede hurtigt et bredere repertoire og blev da en af landets betydeligste kolorister. Blandt Bachs kendteste malerier er ”Et kobbel heste uden for en kro” (1878), ”De sammensvorne rider bort fra Finderup lade efter mordet på Erik Klipping”(1882) samt ”Christian den 4.´s kroningstog” (1887).                               

    

Otto Bache          

 

 

Ved Stranden 14 var ejet personligt af kong Georg I af Grækenland (1845-1913) fra 1903 til 1913. Han var søn af prins Christian af Glücksburg (1818-1906) - den senere kong Christian IX og Louise af Hessen-Kassel (1817-1898) - og hed prins Vilhelm indtil sin kroning i 1863. Han giftede sig i 1867 med storfyrstinde Olga Konstantinova af Rusland (1851-1926) og ejede Ved Stranden 14 indtil han blev myrdet i den græske by Saloniki.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.84-85).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 277).

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 237-238).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.314).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2015