Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Ved Stranden                          
 
 

Ved Stranden 2-8 / Boldhusgade 1 / Admiralgade 28 / Holmens Kanal 42

 

Forsvarsministeriet

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1936-1938 / 1796-1799

225, Øster Kvarter

1932 / 1950

F. Ph. Lange & L. Thrane / N. P. P. Gundstrup

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Denne karré består af tre forskellige ejendomme, som nedenfor er beskrevet sammen med billederne:

 

 

                    

         Admiralgade 28 / Boldhusgade 1                                                                           Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2    

 

 

Ved Stranden 8

 

 

 

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 er en hjørneejendom, der af bygmestrene Frantz Phillip Lange (1756-1805) og Lauritz Thrane (1757-1809) blev opført 1798-1799 med kælder og fire etager. Der er seks fag til Boldhusgade, herefter et skråt hjørnefag samt syv fag til Admiralgade. I både kælder- og stueetagen er facaden kvaderpudset, mens de øvrige etager er i røde sten med hamborgfuger. Ejendommen blev fredet i 1950.

 

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 set mod Boldhusgade

Foto fra juli 2009 

 

 

Admiralgade 28 / Boldhusgade 1 med facaden langs Admiralgade

Foto fra juli 2009 

              

 

Bemærk at kælder- og stueetagen er kvaderpudset, mens den øvrige facade er i røde sten

Foto fra juli 2009 

 

 

Facaden til Admiralgade - Boldhusgade anes yderst til højre

Foto fra juli 2009 

 

 

 

Ved Stranden 8 er også en hjørneejendom, der blev opført for guldsmeden Christian Nielsen Lindbach i årene 1796-1797. Ejendommen består af kælder og fire etager, hvor tre fag vender mod Ved Stranden, fulgt af et skråt hjørnefag og endelig ni fag mod Boldhusgade. Ejendommen blev fredet i 1932. 

 

På ejendommen Ved Stranden 8 "skilles" facaden af kordongesimsen over stueetagen

Foto fra juli 2009 

 

 

De tre fag til Ved Stranden

Foto fra juli 2009 

 

 

Indgangspartiet fra hjørnefaget

Foto fra juli 2009

 

 

Facaden til Ved Stranden 8 set fra Boldhusgade - bemærk den kvaderpudsede stueetage

Foto fra juli 2009 

 

 

 

Med kælder og fire etager står Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2, der blev opført for Nordisk Genforsikring i årene 1936-1938 af arkitekten N. P. P. Gundstrup (1877-1949). I alt 18 fag vender mod Ved Stranden, derefter følger et skråt hjørnefag samt fem fag mod Holmens Kanal. Til Admiralgade følger endnu et skråt hjørnefag og endelig er der 15 fag til Admiralgade.

 

Ejendommen med Ved Stranden til venstre og Admiralgade, der anes til højre

Foto fra juli 2009 

 

 

Facaden til Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

 

Facaden til Admiralgade set fra Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

 

Facaden til Admiralgade set mod Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

 

Facaden til Ved Stranden set mod Holmens Kanal

Foto fra juli 2009 

 

 

Indgangsparti fra Ved Stranden

Foto fra juli 2009 

 

 

 

Beboere

I 1821 var Ved Stranden 8 bopæl for statistikeren og historikeren Frederik Thaarup (1766-1845).

 

    

Frederik Thaarup   

 

 

To år efter flyttede Eckersbergs svigerfar, arkitekten G. F. Hetsch (1788-1864) ) også ind i nr. 8.

    

G. F. Hetsch         

 

 

Komponisten H. S. Paulli (1810-1891)var i årene 1836-1837 blandt beboerne i Ved Stranden 8.

    

H. S. Paulli        

 

 

Bogtrykkeren og redaktøren J. Davidsen (1813-1891) havde adresse på Boldhusgade 1 fra 1862 til tidligst 1870. Hans navn knytter sig især som forfatter til bogen Fra det gamle kongens København, der er en både topografisk og historisk skildring af hovedstaden, har Davidsen givet eftertiden en vigtig kilde om København.

    

J. Davidsen        

 

 

Virksomheder                    

Forsvarsministeriet har til huse i Holmens Kanal 42 / Ved Stranden 2. Se mere på ministeriets hjemmeside www.fmn.dk

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  SE WEBUDGAVEN HER 

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 28 og 237).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

København før og nu - og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999.

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  SE WEBUDGAVEN HER

 

Links 

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 - læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS - Den Offentlige Informationsserver - oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2015