Indenforvoldene.dk                                                                                                                  

Arkitekter     Gader     Personregister     Stednavne     Tidstavle

  Broer     Bygningsudtryk     Christian IV og København     Gamle postkort     H.C. Andersen og København    Indmurede kanonkugler  

  Kirker og menigheder     Kvarterer     Københavnske originaler     Nedlagte gader og stræder     Nyboder   

   Seværdigheder     Smutveje     Søren Kierkegaard og København         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tilbage til Ved Stranden                          
 
 

Ved Stranden 20 / Højbro Plads 21-21a-b

 

Plougs Gård

 

         

 

Opført

Matr.nr.

Fredet

Arkitekt

1798-1799

47, Øster Kvarter

1918

Andreas Hallander

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse

Hjørnehuset opførtes 1798-1799 for storkøbmanden C. F. Friderici med kælder og fire etager af murermester Andreas Hallander (1755-1828). Seks fag vender mod Højbro Plads, og til Ved Stranden et bredt smigfag samt syv fag. De iøjnefaldende, rosafarvede pilastre giver huset et palæagtigt præg; syv pilastre vender mod Højbro Plads og otte mod Ved Stranden. Ejendommen er i øvrigt bygget på fundamenterne af Ellen Marsvins Gård, der brændte ved bybranden i 1795.

 

 

Familien Melchior boede på anden sal, hvor H.C.Andersen boede i 1870

 

 

 

Ejendommen set fra Christiansborg

 

 

 

Pakhuset, der også skyldes Hallander i årene 1798-1799, blev fredet i 2002. Der foreligger for øjeblikket ikke yderligere oplysninger om pakhuset (pr. 30.januar 2014).

 

Sidehuset er fra sidst i 1800-tallet, og blev fredet samtidigt med pakhuset i 2002. Der foreligger for øjeblikket ikke yderligere oplysninger om pakhuset (pr. 30.januar 2014).

 

 

 

Beboere

Anatomen Herman Treschow Gartner (1785-1827) havde her sin bolig i årene 1823-1824.

 

 

J. D. Brandis (1762-1845), livlæge og konferensråd, var her bosiddende fra 1825 til 1829.

 

 

Juristen Tage Algreen-Ussing (1797-1872) havde i 1826 sin bopæl i nr.21.                     

    

Tage Algreen-Ussing 

 

 

U. P. Overbye (1819-1879), der skrev arbejdersangen Snart dages det brødre i 1872, boede her 1854-1858. Fra 1848 til 1875 var han kopist i Krigsministeriet, hvor han med begrundelse i svagelighed blev afskediget. Kilder peger dog også på, at afskedigelsen skyldtes Overbyes socialistiske agitation.

    

U. P. Overbye       

 

 

Grosserer M. G. Melchior (1816-1884) - en af H. C. Andersens gode venner - købte ejendommen i 1855 og lod sit firma Moses & Søn G. Melchior flytte ind, ligesom grossereren selv indrettede privatbolig på anden sal. Datteren, Louise Melchior (1839-1934), boede her til sin død og værnede bl.a. om hjemmets mange minder fra H. C. Andersens tid.

    

M. G. Melchior     

 

 

Digteren og politikeren Carl Ploug (1813-1894) købte ejendommen af Melchior i 1862 og som udgiver og redaktør af sit blad Fædrelandet, rykkede han ind med både blad og familie. Familien ejede gården i godt 50 år og den bærer stadig den gamle Plougs navn.

    

Carl Ploug        

 

 

Ifølge vejviserne havde politikeren og juristen Hother Hage (1816-1873) sin adresse her i årene 1864-1865.

    

Hother Hage       

 

 

J. F. Giødwad (1811-1891) var sammen med Ploug udgiver af det liberale dagblad Fædrelandet og bestred både økonomi og redaktion. Giødwad boede her fra 1864 til 1869.

    

J. F. Giødwad       

 

 

H. C. Andersen (1805-1875) boede her hos familien Melchior fra 13.marts 1870 til 21.maj 1870, hvor de tillige var værter ved hans 70 års fødselsdag. Under et besøg skrev Andersen på en vifte til fruen i huset, Dorothea Melchior: På Højbro Plads ved Slottets Kanal, der danser Smaa-alfer på anden Sal. Fra ægteparret Melchiors lejlighed fulgte digteren afsløringen af Frederik VII´s rytterstatue i oktober 1873. Det var på Melchiors sommersted Rolighed på Østerbro, at H. C. Andersen døde den 4.august 1875.

    

                H. C. Andersen      

 

 

Tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung (1836-1908) boede til Højbro Plads fra 1872 til 1880. Fra 1858 ledede han sammen med sin bror Bernhard, det tobaksfirma som faderen havde grundlagt i 1826 og med stor dygtighed, gjorde de det til en af branchens største. Den voksende formue gjorde det muligt for ham, at samle på dansk malerkunst. I hans hjem kom malerne selv, blandt andre Vilhelm Marstrand, P. S. Krøyer, Vermehren og ægteparret Anna og Michael Ancher. Venskabet med Krøyer betød at Hirschsprungske Samling i dag har en af landets største Krøyer-samlinger, da netop Hirschsprung var en stor aftager af Krøyers billeder. Hirschsprung og hans kone besluttede via et gavebrev at skænke deres samlinger af kunst til Københavns  Kommune, hvorved Den Hirschsprungske Samling i 1911 blev en realitet med åbningen af museet i Stockholmsgade.       

    

H. Hirschsprung    

 

 

Højbro Plads 21 ses som det sidste på venstre side.

Ældre fotografi af Højbro Plads; formentlig mellem 1890 og 1900

 

 

 

Virksomheder                    

I stueetagen ligger byens allestedsnærværende 7-Eleven.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du vide mere:

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (side 39-40).

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

H. C. Andersen og København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1938.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (side 91).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. København. 1941 (hæfte II, side 88-89).

Hvem boede hvor - kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, side 133).

Kortbog 1:4000 - København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

København før og nu - og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Minderige huse - kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000.

 

Links

www.jeudan.dk

www.kulturarv.dk

www.ois.dk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright  Indenforvoldene.dk   2009-2014